Правила прийому

Правила прийому до Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ

Наказ № 173 від 28.12.2017 "Про затвердження Правил прийому, Положення про Приймальну комісію та Порядку роботи апеляційної комісії Національного університету харчових технологій"

Наказ №71 від 06.06.2018 "Про уведення в длію Змін до Правил прийому до Національного університету харчових технологій (в т. ч. для відокремлених структурнх підрозділів) у 2018 році"

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2018 зі змінами

Інформаційні таблиці:   

Таблиця 1  Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 5  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 6  Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Таблиця 7 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Українська