Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів у 2016 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня

11 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

1800 20 липня

1800 20 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

1800
27 липня

1800
27 липня

Строки проведення вступних випробувань

з 21 по 27 липня

з 21 по 28 липня

з 21 по 28 липня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 1200
28 липня

не пізніше 1200
01 серпня

не пізніше 1200
01 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1800 05 серпня

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1200
06 серпня

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 06 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб

за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)
– не пізніше 12 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності
– не пізніше 11 серпня

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

11 липня

11 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 20 липня

1800 20 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 21 по 27 липня

з 21 по 27 липня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 1200
28 липня

не пізніше 1200
28 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1200 05 серпня

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1200 01 серпня

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 03 серпня

Терміни зарахування вступників

на місця за кошти державного бюджету
– не пізніше 1200
06 серпня

на місця за кошти державного бюджету
– не пізніше 02 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб

за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)
– не пізніше 12 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб

за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)
– не пізніше 04 серпня

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

На основі базової загальної середньої освіти На основі повної загальної середньої освіти На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"
 1. Заяву.
 2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Ідентифікаційний номер (копія).
 7. Документи, що підтверджують право на пільги.
 8. Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Сертифікати українського центру оцінювання якості освіти, отримані в 2016 році (оригінали).
 4. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 5. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 6. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 7. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 8. Ідентифікаційний номер (копія).
 9. Документи, що підтверджують право на пільги.
 10. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Диплом кваліфікованого робітника  з додатком (оригінал).
 3. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 7. Ідентифікаційний номер (копія).
 8. Документи, що підтверджують право на пільги.
 9. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).

 

 1.  
Українська