Історія коледжу

6 листопада 2015 року згідно наказу Національного університету харчових технологій №116 перейменувати Смілянський технікум харчових технологій на Смілянський коледж харчових технологій.
4 вересня 2014 року виповнилось сто тридцять років із часу заснування Смілянського технікуму харчових технологій – одного з найстаріших навчальних закладів України. Основні віхи його становлення та розвитку:
1884 – після затвердження Статуту почали свою діяльність Смілянські технічні класи, відкриті за сприяння графів Бобринських – перший і єдиний навчальний заклад Російської імперії, що готував кадри для цукрової промисловості.
1917 – перетворення Технічних класів у Смілянське середнє хіміко-технологічне училище.
1922 – реорганізація училища у хіміко-технологічний технікум – першу вищу Технічну школу України. Початок роботи профтехшколи.
1929 – відкриття на базі технікуму цукрового інституту.
1930 – переведення цукрового інституту до Києва. Профшкола була реорганізована у технікум харчової промисловості.
1944 – перший повоєнний набір студентів.
1946 – поновлено підготовку кадрів за спеціальностями: «Технологія цукрового виробництва», «Механічне і теплотехнічне устаткування цукрозаводів», розпочато підготовку техніків з «Виробництва і монтажу харчових апаратів і машин», «Промислового і цивільного будівництва». Організовано курси підвищення кваліфікації технічного персоналу цукрових заводів.
1966 – відкриття спеціальності «Обробка металів різанням»
1975, 1986 – побудовано нові навчальні корпуси.
1982 – відкриття спеціальності «Експлуатація автоматичних пристроїв у харчовій промисловості».
1999 – відкриття спеціальностей «Організація виробництва», «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем», «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень», «Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».
2003 – входження технікуму до складу Національного університету харчових технологій.
2004 – створення на базі технікуму заочного факультету НУХТ в місті Сміла.
2010 – перший набір студентів за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».
2011 - відкрита спеціальність "Маркетингова діяльність".
Серед випускників навчального закладу: І.А. Кухаренко – ректор Київського політехнічного інституту, М.Ф. Кулінич – міністр харчової промисловості України та Радянського Союзу, П.Д. Федоров – директор Київського технологічного інституту харчової промисловості у 1947-1962 роках, А.А. Гетьман – академік Санкт-Петербургської Інженерної Академії, В.С. Брюховецький – почесний президент Києво-Могилянської академії, відомі діячі науки – М.О. Архипович, М.М. Пушанко, М.О. Масліков та багато інших.
Великий внесок у становлення і розвиток технікуму зробили директори Д.І.Коченовський, П.Н.Кислінський, В.П.Гельварг, Г.І.Слєзєв, В.І.Стеценко, О.Ф.Давиденко, В.Ф.Бардадим.

 

Українська