Рейтинги груп

Правила призначення академічних стипендій у Смілянському коледжі харчових технологій Національного університету харчових технологій

Рейтингові списки студентів Смілянського коледжу харчових технологій за результатами прийому на навчання у 2018 році:

Відділення автоматизації і комп'ютерних систем

Відділення інженерної механіки

Відділення харчових технологій

Рейтингові списки студентів по відділеннях за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії в додатках

Українська