Конференція з практичного навчання спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Практичне навчання студентів  є важливою складовою навчально-виховного процесу і його мета – закріпити і поглибити знання, отримані в процесі теоретичної підготовки, сформувати у студентів необхідні уміння і навички зі спеціальності, розвивати організаторські здібності для відкриття власної справи та трудової діяльності.

Практика проводиться на провідних підприємствах машинобудівної галузі з високим рівнем механізації, автоматизації і комп’ютеризації основних та допоміжних процесів, а також з новітньою технологією виробництва.

У Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ була проведена конференція з практичного навчання студентів спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях». На конференції були присутні студенти 3 та 4 курсів спеціальності ОМР та викладачі комісії фахових дисциплін інженерної механіки та майстри виробничого навчання.

Голова комісії фахових дисциплін інженерної механіки Гоцька О.О. наголосила, що у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців особлива роль приділяється практичному навчанню, яке спрямоване на розуміння студентами соціальної значимості обраної спеціальності, вдосконалення професійних знань та вмінь, формування професійної компетентності у майбутніх фахівців.

Студенти групи ОМР15 проходили технологічну практику в період з 3 вересня по 26 жовтня на таких підприємствах:

  • ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І.Лепсе»
  • АТ «НВП Смілянський електромеханічний завод»
  • ДП «Оризон-Навігація»
  • Навчально-виробничі майстерні СКХТ НУХТ
  • ТОВ «Грантех Інжиніринг»
  • ПАТ «Кам’янський машинобудівний завод»

Всі студенти успішно виконали програму практики. Більшість студентів працювали на робочих місцях та отримували заробітну плату до 10000 грн. Представники підприємств високо оцінили рівень практичної підготовки студентів коледжу та запропонували можливість працевлаштування на підприємства.

Студенти 4-го курсу розповіли про професійний досвід, які вони здобули під час проходження технологічної практики і за допомогою підготовлених ними презентацій акцентували увагу на перевагах баз практики, дали відповіді на запитання та багато порад студентам групи ОМР16.

Майстер виробничого навчання Корчак О.І. високо оцінив робітничу кваліфікацію студентів, які працювали в навчально-виробничих майстернях СКХТ НУХТ.

Виступив завідувач навчально-виробничими майстернями СКХТ НУХТ Чорний І.О. Він зазначив, що практичне навчання  є головною складовою навчального процесу. Повідомив про особливості практичного навчання в майстернях коледжу та пообіцяв, що пропозиції щодо покращення якості практичного навчання, які були висловлені студентами групи ОМР15, обов’язково будуть враховані під час організації навчальної практики.

Завідувач навчально-виробничою практикою Сокол Р.М. підвів підсумки практики та розповів студентам про перспективи майбутнього працевлаштування.

фото: 
Невизначено
Добавить в слайдер?: 
Нет