Кількість місць за квотою-1 для вступу у 2017 році

Спеціальність

Cпеціалізація
(освітня програма)

На базі 9 класів

Кількість місць за квотою

На базі ПТНЗ (денна форма)

Кількість місць за квотою

На базі ПТНЗ (заочна форма)

Кількість місць за квотою

075 Маркетинг

Маркетингова діяльність

13

1

0

0

0

0

073 Менеджмент

Організація виробництва

13

1

0

0

0

0

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Обслуговування програмних систем і комплексів

25

2

0

0

0

0

133 Галузеве машинобудування 

 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

20

2

5

0

0

0

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

20

2

0

0

0

0

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

20

2

0

0

0

0

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

20

2

0

0

0

0

181 Харчові технології

 

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

18

1

0

0

0

0

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

22

2

0

0

15

0

 
Розділ: