Статистика поданих заяв

КОНТИНГЕНТ СТАНОМ НА 15.07.2017

Код і назва спеціальності

Ліцензійний обсяг

Кількість поданих заяв

на базі  БЗСО

(9 класів)

на базі ПЗСО

(11 класів)

на базі ОКР «Кваліфікова-ний робітник»

Денна форма навчання

на базі ОКР «Кваліфікований робітник»

Заочна форма навчання

073 Менеджмент (ОРГ)

50

72

 

1

 

075 Маркетинг (МД)

30

72

1

 

 

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (ПСК)

50

76

 

1

 

133 Галузеве машинобудування  (МЕХ)

(спеціалізація: Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв)

50

61

1

 

 

133  Галузеве машинобудування (ОМР)

(спеціалізація: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)

50

64

 

5

 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (КВП)

(спеціалізація: Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва)

30

89

 

 

 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (ОКС)

(спеціалізація: Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем)

30

94

 

 

 

181 Харчові технології (ВХК)

(спеціалізація: Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів)

30

73

3

1

21

181 Харчові технології (ВЦР)

(спеціалізація: Виробництво цукристих речовин і полісахаридів)

60

55

1

1

 

Всього по коледжу

380

656

6

9

21

 

Розділ: