Положення

Положення про Смілянський коледж харчових технологій НУХТ

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів технікуму 2-4 курсів 

Критерії оцінювання знань студентів коледжу з предметів загальноосвітньої підготовки за 12 балальною шкалою

Положення про призначення стипендії у СКХТ НУХТ

Положення про циклові (предметні) комісії у СКХТ НУХТ

Положення про новчально-методичний кабінет СКХТ НУХТ

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників СКХТ НУХТ

Положення про адміністративну раду СКХТ НУХТ

Положення про навчально-методичну раду СКХТ НУХТ

Положення про планування та облік роботи педагогічних працівників СКХТ НУХТ

Положення про проведення атестації здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію СКХТ НУХТ

Положення про організацію навчального процесу у СКХТ НУХТ

Положення про педагогічну раду СКХТ НУХТ

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів СКХТ НУХТ

Положення про атестацію педагогічних працівників СКХТ НУХТ

Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення студентів СКХТ НУХТ

Положення про канцелярію Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ

Перспективний план розвитку Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ на 2016-2020 роки

 

 

Рішення педагогічної ради від 02.09.2015р.

Рішення педагогічної ради від 07.10.2015 р.

Рішення педагогічної ради від 08.12.2015 р.

Рішення педагогічної ради від 18.01.2016 р.

Рішення педагогічної ради від 25.05.2016 р.

 


Виховна робота

Концепція національно-патріотичного виховання студентів СКХТ НУХТ

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються у СКХТ НУХТ

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку СКХТ НУХТ

Положення про студентський гуртожиток Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ

Положення про студентське самоврядування в СКХТ НУХТ

Положення про огляд-конкурс "Краща академічна група СКХТ НУХТ"

Положення про класного керівника

Положення про батьківський комітет СКХТ НУХТ

Положення про організацію виховної роботи в СКХТ НУХТ

Положення про огляд-конкурс "Краща організація самоврядування в навчальних групах СКХТ НУХТ"

Положення про організацію та проведення турніру з кіберспорту "FIFA15" в СКХТ НУХТ

Порядок поселення та виселення з гуртожитку СКХТ НУХТ

Невизначено