Financing activities

Кошторис  денної форми навчання

Кошторис заочної форми навчання

Звіт про рух необоротних активів (форма №5) на 01 січня 2015 р.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма№6) на 01 січня 2015 р.

Звіт про рух коштів 2014 р.

Декларація керівника про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік

Звіт про результати фінансової діяльності (форма№9д,№9м) за 2014 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м) на 01 січня 2015 р. за загальним фондом

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Financing activities