Бібліотека

Бібліотека коледжу – це бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький підрозділ, який забезпечує літературою та інформацією навчальний процес.
Бібліотека займає велике приміщення навчально-лабораторного корпусу. Площі книгосховищ дозволяють раціонально розмістити бібліотечний фонд.
Є 2 читальні зали – велика читальна зала, світла і затишна – на 60 посадкових місць і мала читальна зала, де розміщена педагогічна та методична література.
Книжковий фонд бібліотеки складає 90665 примірників навчальної, суспільної, науково-популярної, довідкової і художньої літератури.
В читальній залі великий вибір довідкової літератури, енциклопедій, словників, різноманітна кількість підписних видань для задоволення всіх потреб читачів за темами:
  • «Компьютерное обозрение»;
  • «Економіка України»;
  • «Харчова та переробна промисловість»;
  • «Безпека життєдіяльності»;
  • «Цукор України» та інші.


Розміщені постійно-діючі виставки – «Рідкісна книга», «Поличка букініста», де читачі мають можливість познайомитись з унікальними виданнями XVII-XIX століть (у місті це єдина бібліотека, яка має такі цікаві і рідкісні видання). Знайомство молодих спеціалістів з старовинною, рідкісною літературою відіграє велику роль у розумінні історії рідного краю, вихованні любові до отчої землі, своїх пращурів.
Бібліографічне інформування читачів здійснюється за допомогою книжкових виставок та бюлетенів «Нові надходження в бібліотеку», «Радимо прочитати» та ін.
В масовій роботі працівники бібліотеки використовують все багатство народознавчої культури, народних звичаїв, обрядів. Створені тематичні підбірки сценаріїв тематичних вечорів, літературних конференцій, диспутів, бесід, усних журналів на допомогу класним керівникам – «Формування загальнолюдських цінностей». Це сприяє вихованню у студентів національної самосвідомості, основ виробництва і економічної культури, доброти, етики, милосердя, високої моралі та культури поведінки.
Сьогодні багато уваги приділяється створенню електронної бібліотеки, локальної комп’ютерної мережі, що дасть можливість користуватися фондом бібліотеки викладачам, студентам і співробітникам з усіх комп’ютерів, підключених до цієї мережі.
У бібліотеці працюють 3 фахівці у тісному контакті з педагогічним колективом. Тут панує творча атмосфера інтелектуальної праці з книгою, знання і досвід допомагають надавати інформацію для найбільш повного задоволення запитів читачів. Для більш успішної роботи працює бібліотечна Рада.

 

Бібліотека коледжу - це бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький центр, який забезпечує літературою та інформацією навчальний процес. Бібліотека - це не тільки зібрання й книг, але и місце, де зустрічаються студенти, педагоги, співробітники, батьки.

Тому важливе завдання сьогодення - удосконалити її та зробити привабливою для молоді.

Пріоритетні напрямки роботи:

 
  • Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу
  • Робота по формуванню книжкового фонду
  • Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів та викладачів в поєднанні традиційних і електронних ресурсів
  • Особистісно-орієнтований підхід до обслуговування читачів
  • Впровадження інноваційних форм і методів

Інформаційна цінність бібліотеки забезпечується універсальним книжковим фондом, що налічує 67005 примірників книг, який відповідає профілю навчального закладу, запитам та інтересам читачів.

Надходить 15 найменувань періодичних видань.

Просвітницька робота бібліотеки вносить вагому частку в розбудову національної освіти, створення того інтелектуального поля, де згасає джерело української душі.

Повага до книжкової мудрості притаманна нашому народу з давніх-давен.

Нестор –літописець у своїй « Повісті минулих літ» умістив чудові слова, своєрідний гімн книзі: « Великою бо буває користь від навчання книжного, книги наставляють і навчають нас. Це ріки, що напоюють Всесвіт, це джерела мудрості, адже в книгах невимірна глибина:ними ми втішаємося у журбі. Якщо старанно пошукати в книжках мудрості, то знайдемо велику користь для душі своєї»

Успішне функціонування бібліотеки як центру інформації, зобов’язує бібліотекаря швидко й адекватно реагувати на зміни в інформаційних потребах користувачів, удосконалювати форми обслуговування, надавати якісне інформаційне консультування, розширювати спектр бібліотечно-інформаціних послуг, вимагає систематичного вивчення нових технологій.

У своєму духовному розвитку студент повинен спиратися на живу історію, культуру, традиції, історичний  досвід взаємодії та взаєморозуміння народу.

Усе це – фундамент становлення особистості.

Ми живемо у стрімкому та мінливому світі. Людство щодня збагачується новими знаннями,але інформація швидко застаріває. Все потребує нових підходів до роботи зі студентами. Під впливом процесів інформатизації змінюється розуміння завдань освіти. Навчання стає особистісно-орієнтованим, зростає роль самостійної роботи студента з пошуку, збору, аналізу та використання інформації.

 

В інформаційно-бібліотечному центрі ми формуємо фонд документів, які створюють в нашому навчальному закладі – роботи педагогів, методичні розробки та ін.

Сьогодні інформаційна підтримка, яку здійснює бібліотека технікуму,може бути реалізована тільки в об’єднанні традиційних друкованих фондів та електронних ресурсів, у реформуванні традиційної моделі бібліотеки в бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу.

Студентський вік є сенситивним у формуванні світогляду, визначенні життєвих планів.

Під час навчання в цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення, що зумовлює використання в роботі з ними таких форм: диспути, відверта розмова, тематична конференція, інтелектуальна гра, літературна вітальня та ін…

Постійний творчий пошук, наповнення новим змістом, запровадження активних форм і методів пропаганди національної літератури, духовних і культурних цінностей українського народу характеризує діяльність бібліотеки.

Своєю щоденною роботою працівники бібліотеки сприяють формуванню позитивного іміджу бібліотеки, постійно проводять роботу по естетичному оформленню інтер’єру під девізом: « Ми працюємо для Вас і разом з Вами на ваш успіх».

Освіта і наука найбільш здатні генерувати нові духовні й інтелектуальні цінності, що так необхідні нашій державі. Беззаперечною є істина, що книга духовно збагачує, сприяє освіті, фаховому зростанню.

В читальній залі знаходиться гордість бібліотеки і технікуму в цілому – зібрання рідкісних книг. Це видання кінця ХІХ – початку ХХ століття, перш за все підручники та монографії пов’язані з цукровою промисловістю, хімічною промисловістю, підручники з математики, рідкісні видання збірок поезій О.С. Пушкіна, М.Ю.Лермонтова та деяких інших.

Роль книги і бібліотеки для нації та окремої людини дуже важлива.

Актуальними й сьогодні залишаються слова В.О. Сухомлинського: «Якщо ви хочете, щоб юнацтво відчувало невгамовну жадобу до знань, дбайте про найголовніші, найважливіші вогнища духовної культури – БІБЛІОТЕКИ…»

 

Українська